Kontaktné údaje

Mobitel, s.r.o.
Sládkovičova 189/22
905 01 Senica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Mobitel,s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Sládkovičova 189/22, 905 01, Senica

IČO: 44784708
DIČ:2022915345
IČ DPH: SK2022915345

Okresný súd Trnava, vložka č: 24323/T oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921829648 / 1100
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2182 9648
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 905 921 217

E-mail: info@golden-fish.sk

Kamenná prevádzka
GoldenFish , Robotnícka 108/18
905 01 Senica
Slovensko

Zodpovedný vedúci: JAROSLAV SABO

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 13:00 – 17:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené